LEDER FOR HMS OG HR

KRAFTMONTASJE SØKER LEDER FOR HMS OG HR

Kraftmontasje er inne i en periode med økende aktivitet, og vi ønsker å styrke vår stab med en proaktiv og engasjert HR- og HMS leder. Som «kulturminister» vil din viktigste oppgave være å videreutvikle vår gode bedriftskultur, både med hensyn til holdninger til sikkerhet i arbeidsrutiner og et godt arbeidsmiljø. Enten våre medarbeidere befinner seg dypt inne i en tunnel eller høyt oppe i en mast i stupbratte fjellsider, så setter vi sikkerheten og trivselen i høysetet.

Det er ønskelig at du har erfaring fra lignende stilling i entreprenørvirksomhet, men viktigst er at du er praktisk orientert, teknisk interessert og trives i en operativ hverdag. Du er strukturert og system-sterk, og evner å utvikle HR/HMS-arbeidet til en aktiv bidragsyter til bedriftens effektivitet og lønnsomhet. Du brenner for å motivere våre ansatte gjennom tett oppfølging og å utvikle de som positive kulturbærere. Vi trenger stadig nye talenter og du vil være sentral i å finne og utvikle disse.

Våre montører og arbeidsledere er stasjonert på anlegg rundt om i vårt langstrakte land. Du vil være deres holdepunkt i organisasjonen, og må ut og treffe de der de er. Noe reiseaktivitet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Du er ansvarlig for å motivere og utvikle våre ansatte
 • Dyrke en sterk sikkerhetskultur og HMS-forståelse – levendegjøre 0-visjonen
 • HMS avvikshåndtering og -rapportering
 • Stimulere til og tilrettelegge for løpende kompetanseutvikling
 • Ivareta våre lærlinger med fokus på de som morgendagens montører og montasje-ledere
 • Implementere ISO 45001 og bidra til å styrke oss på målene i ISO 9001/14001
 • Være ute-ansattes holdepunkt i organisasjonen.
 • Oppfølging av personalsaker og sykefravær
 • Personalansvar for alle montører og anleggsledere
 • Sørge for at bedriften ivaretar de ansattes rettigheter

Arbeidet med sertifisering i henhold til ISO 45001 er påbegynt. Utvikling, implementering og etterleving vil være en viktig oppgave.

Kvalifikasjoner

 • Du har gjerne fag-/høyskole, enten tekniske, økonomiske eller HR-rettede fag
 • Noen års erfaring fra HR/HMS arbeid, gjerne fra entreprenørbransje
 • Erfaring med system og rutiner for HMS og gjerne ISO
 • Praktisk anlagt, teknisk interessert
 • Positiv humørspreder og kulturbærer

Søknad sendes til firmapost@kraftmontasje.no, merkes «HR/HMS leder»

Søknadsfrist: 28. november. Søknader vurderes fortløpende.

For evt. spørsmål, kontakt Oddgeir Anundsen 911 20 950.

Kraftmontasje AS teller i dag ca. 85 ansatte og omsetter for om lag 300 m NOK. Bedriften er eid av ansatte og lokale investorer og industribyggere. Bedriften er finansielt solid, lønnsomheten er god og ordreinngangen tilsier at vi må styrke vår organisasjon. Vi er blant de ledende innen bygging og rehabilitering av teknisk krevende installasjoner innen samferdsel og energi infrastruktur. Våre kunder er både private og offentlige selskap. Hovedkontoret vårt er «midt i blinken» i Vestnes kommune, midt mellom Molde og Ålesund. Aktiviteten vår foregår over hele landet.

Kraftmontasje AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Våre ansatte yter hver dag sitt beste for at «Kraftmontasje skal være den foretrukne entreprenør innen tunnel-installasjoner og energinett i Norge».