PROSJEKTLEDERE

Vi  ønsker å forsterke organisasjonen vår med 

FLERE PROSJEKTLEDERE

Kraftmontasje er inne i en periode med økende aktivitet, og vi har behov for å styrke vår stab med dyktige prosjektledere. Det er en fordel om du har noen års erfaring som prosjektleder, at du har ledet prosjekt innen VA, samferdsel, energi, eller annen relevant infrastruktur. Det er viktig at du har evnen til å drive et prosjekt fra start til mål, og at du samarbeider godt både internt og eksternt. Entreprenørskap og gjennomføringsevne er vesentlig.  Teknisk forståelse for våre fag er selvsagt en fordel, men god forståelse for prosjektledelse er det viktigste.  

Arbeidsoppgaver

  • Du er ansvarlig for å kalkulere, planlegge og gjennomføre tildelte prosjekt
  • Overordnet ansvar for kontraktsforvaltningen og kundekontakten i prosjektet
  • Rapportere
  • Planlegge og gjennomføre innkjøp til prosjekt
  • Resultatansvar
  • Oppfølging av underentreprenører

Kvalifikasjoner

  • Erfaring som prosjektleder fra infrastrukturprosjekt
  • God forståelse for prosjektøkonomi
  • Du har gjerne fag-/høyskole, enten tekniske, økonomiske eller prosjektrettede fag
  • At du er entreprenør i tenking og handling

Søknad sendes til firmapost@kraftmontasje.no,og merkes «Prosjektleder»

Søknadsfrist: Snarest

For evt. spørsmål, kontakt Oddgeir Anundsen 911 20 950, 

eller Per Magne Bjerkevoll  414 57 580.

Vi i Kraftmontasje er i dag ca. 85 ansatte og har de senere år omsatt for ca 250-300 mill.kr.  Vi er blant de ledende i bygging og rehabilitering av teknisk krevende installasjoner innen samferdsel og energi infrastruktur. Våre kunder er både private og offentlige selskap. Med hovedvekt på Statens Vegvesen, fylkeskommunale vegavdelinger, nettselskap og andre eiere av kritisk infrastruktur. Hovedkontoret vårt er i Vestnes kommune, men aktiviteten vår foregår over hele landet.