Ledig stilling

Har du kremmerinnstinkt, handlekraft og hjerte for god planlegging?

Da vil vi prate med deg.

Kraftmontasje AS søker ny økonomisjef.

 

Du har erfaring fra prosjekter innen bygg og anlegg. Du er energisk, utadvendt og fremoverlent. Fokus på bunnlinjen gjennom god rapportering og økonomisk oppfølging i prosjekter er sentralt. Gjennom ditt arbeid skal du øke økonomiforståelsen i organisasjonen vår. 

 

Dine arbeidsoppgaver:
Ansvar for økonomisk oppfølging av avdelinger og prosjekter

Prosjektcontrolling i prosjekter, med fokus på timeverk, innkjøp og oppfølging av kontrakt

Kvalitetssikre prosjektestimeringer og periodiseringer

Bistå ledelsen med utarbeidelse av budsjetter, driftsregnskap, handlingsplaner, estimater, prognoser og ad hoc analyser

Løpende økonomisk oppfølging, med spesielt fokus på periodeavslutninger i prosjektene

Lede utvikling mot stadig bedre innkjøpsrutiner

Være en proaktiv støtte og diskusjonspartner for ledere på alle nivåer for å løfte økonomiforståelsen og dermed bedre lønnsomhet og økonomisk styring

Identifisere risikoområder og iverksette forebyggende tiltak for å sikre best mulig lønnsomhet, i tillegg til å identifisere muligheter for oppsider

Være delaktig i utvikling, implementering og effektivisering av rutiner, systemer og prosesser

Være en inspirator og pådriver for sterkt økonomifokus i produksjonsledelsen

 

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere økonomisk utdannelse. Relevant erfaring fra bygg-, anlegg-, energi-,infrastruktur eller elektrobransjen vil være en fordel, men relevant erfaringfra andre bransje er også aktuelt

God regnskapsforståelse, med hovedvekt på prosjekter og prognostiseringetc.

God skriftlig og muntlig formidlings- og kommunikasjonsevne. 

Evne til å opprette gode relasjoner i alle ledd internt og på tvers avorganisasjonen

Ha evnen til å jobbe selvstendig, samt bidra i team

God Excel kompetanse, og god forståelse for og erfaring med bruk avmoderne ERP og økonomisystemer

Fordel med erfaring og forståelse av kontrakt (NS) og andre relevantelover, forskrifter og prosjektstyringsverktøy benyttet i bygg oganleggsbransjen

Analytisk tilnærming og solid forretningsmessig forståelse

 

Vi kan tilby:
En svært interessantstilling i et selskap i utvikling, med solid økonomi

Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter

Kurs og etterutdanning

Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring

Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold

 

Arbeidssted vil være Vestnes, men noe reisevirksomhet vil det bli.Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og du vil inngå iselskapets ledergruppe.

Søknad sendes til oddgeir.anundsen@kraftmontasje.no, og merkes «Økonomisjef»

Søknadsfrist: 16.09.2019

For evt. spørsmål, kontakt Oddgeir Anundsen 911 20 950, 

 

 

Bli med oss når vi bygger det nye energisamfunnet