Kvalitet og miljø

Kraftmontasje har helt siden starten i 1995 hatt stor fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø. 

Vi har klart definerte mål og strategier for både kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. 

Vi arbeider målrettet med opplæring og kompetanseheving, og gjør en kontinuerlig innsats for å forebygge ulykker og hendelser.

Vårt internkontrollsystem har vært under stadig utvikling og forbedring. I dag har vi et styringssystem som er digitalt, og kan leses på smarttelefoner. Her finnes maler, sjekklister og andre opplysninger som er til hjelp i arbeidet for den enkelte.  

Portal for utarbeidelse av sikker jobb analyser, samt rapportering av hendelser og forbedringsforslag er lett tilgjengelig på smarttelefon. Oppfølging og forbedring av rutiner og instrukser gjennomføres systematisk og kontinuerlig.

Selskapet er medlem i El-retur AS, som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015