Tunnellinstallasjoner

Alle prosjekter har sine gleder og utfordringer. Elektriske installasjoner i vegtunneler kan ofte være en utfordring, men er også en glede når de står ferdig, og vegen skal åpnes. Vi har stor erfaring med tunnelarbeider, der vi har ansvar for løsninger med belysning, overvåkning, styringsautomatikk, tele, skilting  og ventilasjonsvifter. Våre oppdrag utfører vi med god montasjekunnskap og elektrofaglig kompetanse til garantert presisjon og effektivitet.