Tunnelrehabilitering - Samferdsel

De siste årene har vi utviklet vår virksomhet videre til å bli totalentreprenør på tunnelrehabilitering. Dette er prosjekter som inneholder flere fagfelter enn bare tekniske installasjoner i tunnelene.  Rehabiliteringsprosjektene inneholder alt fra grunnarbeider, strossing, sprenging, asfaltering, vegmerking, vann og frostsikring, trafikkdirigering mm.  For å gjennomføres disse prosjektene setter vi sammen spesialiserte underentreprenører og våre egne fagdisipliner til en slagkraftig enhet for komplett gjennomføring av disse prosjektene under vår egen kvalifiserte prosjekt- og anleggsledelse.  For Kraftmontasje har dette vært en naturlig utvikling gjennom å kombinere kompetansen på tekniske installasjoner i tunnel, og anleggskompetansen fra energiprosjekter.