Våre tjenester

Alltid riktig kompetanse for dine behov

Kraftmontasje er en energientreprenør som har sterk fokus og de beste referanser for leveringssikkerhet, HMS, kvalitet og arbeidsmiljø.  Vi er blant de ledende når det gjelder tunge og kompliserte anlegg og prosjekter for overføring av elektrisk energi og samferdsel.

Skal du forsterke eller rehabilitere overføringsnettet ?
Utføre total rehabilitering av eksisterende vegtunneler ?  
Eller bygge helt nye anlegg ?

Da er Kraftmontasje en god samarbeidspartner, enten det gjelder mindre prosjekter på veglys og fiber, eller store oppdrag på flere mil regionalnetts bygging, eller totalrehabiliteringer av vegtuneller på tunge trafikkerte veger.

Bli med oss når vi bygger det nye energisamfunnet

Siste nytt fra Kraftmontasje

13
Aug
2019

Bygging av anlegg på elektrifisering av fergekaier for Fjord1 ASA

5
Jul
2019

Rehabilitering av tunellene på E6 i Sørfold

7
Jun
2019

Tunneloppgradering fv.862 Skaland tunnel