Tunnelrehabilitering – Samferdsel

De siste årene har vi utviklet vår virksomhet til å bli totalentreprenør på tunnelrehabilitering. Dette er prosjekter som inneholder flere fagfelter enn bare tekniske installasjoner i tunnelene. Rehabiliteringsprosjektene inneholder alt fra grunnarbeider, strossing, sprenging, asfaltering, vegmerking, vann og frostsikring, trafikkdirigering med mer.

For å gjennomføre disse prosjektene setter vi sammen spesialiserte underentreprenører med våre egne fagdisipliner til en slagkraftig enhet for komplett gjennomføring. Under vår egen kvalifiserte prosjekt- og anleggsledelse. For Kraftmontasje AS har det vært en naturlig utvikling å kombinere kompetansen på tekniske installasjoner i tunnel og anleggskompetansen fra energiprosjekter.