Tunnelinstallasjoner

Alle prosjekter har sine gleder og utfordringer. Elektriske installasjoner i vegtunneler kan ofte være en utfordring, men det er svært givende å skape sikre og trygge veier for trafikantene. Vi har stor erfaring med tunnelarbeider, der vi har ansvar for løsninger med belysning, overvåkning, styringsautomatikk, tele, skilting  og ventilasjonsvifter. Våre oppdrag utføres med god montasjekunnskap og elektrofaglig kompetanse. Vi garanterer presisjon og effektivitet.