Eldistribusjon

Vi tilbyr både nybygg og rehabilitering av kraftledninger på alle spenningsnivå. Vår brede kompetanse, solide utstyrspark og godt kvalifisert mannskap gir oss de beste forutsetninger til å gjennomføre prosjektene effektivt, med svært høy kvalitet. Vi bygger linjer og høyspentanlegg i vanskelig terreng og under harde klimatiske forhold.

Vår kompetanse innen energinett

  • Alt fra prosjektering til ferdig bygg
  • Montering og installasjon av nettstasjoner på alle spenningsnivå
  • Autorisert installatør i gruppe H og L
  • Betongfaglig kompetanse på montør- og ingeniørnivå

Våre kraftledningsprosjekter varer fra noen dager, til over flere år. Kontraktsverdiene varierer fra noen få tusen, til flere hundre millioner.

Fiberoptiske anlegg

Kraftmontasje AS trekker ledning i luft, legger kabel i bakken eller blåser kabel inn i rør.

Vi kan stå for både total- og delleveranser. Fra å stå for opphenging av ledninger til å levere komplette, ferdige fiberanlegg. Kraftmontasje AS har erfaring fra legging og trekking av flere hundre kilometer med kabler og ledninger. I tillegg har vi det nødvendige utstyret til å ta på oss oppdrag med store, tunge fiberanlegg i luft. Vi tilbyr hele spekteret av løsninger.

l tillegg til eget mannskap, har vi opparbeidet et stort nettverk som gir oss ekspertise til å gjennomføre alle typer detaljer og omfang. Vi oppfyller alle de høye kravene som settes til utstyr og kvalitet.

Kabelanlegg

Kraftmontasje AS er totalleverandør av kabelnett, men vi tar også på oss deloppdrag.

Vi har både utstyr og kompetanse for prosjektering, dimensjonering og legging av kabel. En totalleveranse innebærer ferdig montering og installasjon av nettstasjoner, og vi har fagkunnskap til både å skjøte og endeavslutte kabler opp til 145 kV.