Eldistribusjon

Kjerneområdet  innen eldistribusjon, er nybygging og rehabilitering av kraftledninger på alle spenningsnivå. Vår kompetanse, mannskaps- og maskin-/utstyrs-park gir oss de beste forutsetninger til å gjennomføre prosjektene på en effektiv måte og med høy kvalitet.

Vår kompetanse innen energinettet omfatter bl.a. :

  • Alt fra prosjektering til ferdig bygging
  • Montering og installasjon av nettstasjoner på alle spenningsnivå
  • Autorisert i installatørgruppe H
  • Betongfaglig kompetanse på montør- og ingeniørnivå
  • Bygging av linjer og høyspentanlegg i vanskelig terreng og under harde klimatiske forhold

Våre kraftledningsprosjekter varer fra noen dager, til flere år.  Kontraktsverdiene varierer fra noen få tusen, til flere hundre millioner.

Kraftmontasje AS trekker ledning i luft, legger kabel i bakken eller blåser kabel inn i rør.

Vi kan stå for total- eller delleveranser - fra det å levere komplette, ferdige fiberanlegg, til oppdrag som inneberer å stå for opphenging av ledninger. l sum har Kraftmontasje AS erfaring fra legging og trekking av flere hundre km med kabler og ledninger. Kraftmontasje AS har hele spekteret av løsninger. l tilegg til eget mannskap har vi utarbeidet et nettverk som gir ekspertise til å gjennomføre alle typer detaljer og omfang. lkke minst har vi det nødvendige utstyret til å ta på oss oppdrag med store, tunge fiberanlegg i luft. Vi oppfyller alle de høye krav som settes til utstyr og kvalitet.

Kraftmontasje AS er totalleverandør av kabelnett, men vi tar også på oss deloppdrag i tillegg til levering av totalløsninger.

Vi har både utstyr og kompetanse for prosjektering, dimensjonering og legging av kabel. Totalleverandørstatusen innebaerer ferdig montering og installasjon av nettstasjoner, og vi har fagkunnskap til både å skjøte og endeavslutte kabler opp til 145 kV.