Elektrifisering – Samferdsel

Samfunnet er i konstant endring, og elektrifisering av nye områder innenfor infrastruktur skjer i ekspressfart. Kraftmontasje ser det som helt naturlig å ta del i disse nye forretningsområdene.

Stadig flere fartøy skal nå elektrifiseres. Kraftmontasje har i 2019 tegnet sine første kontrakter for elektrifisering av ladestasjoner til batteridrevne bilferger på Vestlandet.

I tillegg skal flere tunge forbruksområder elektrifiseres eller lades for batteri og hybriddrift. Vi skal være helt i front for utbygging av slike anlegg og infrastruktur.