Om Kraftmontasje

Kraftmontasje AS er en av Norges ledende selskaper innen anlegg og elektrifisering av viktig infrastruktur.Selskapet utfører store og små prosjekter innenfor kritisk samferdsel og energioverføring. Hovedkontoret er på Vestnes i Romsdal. Som del av våre tekniske prosjekter utfører vi også store deler av mer tradisjonelle anleggs aktiviter som grunnarbeider, betong, sprenging mm.

Våre tjenester omfatter vedlikehold av kraftlinjer i alle størrelser, kabelanlegg, meteorologiske målestasjoner, trafo- og nettstasjoner, koblingsanlegg mm. for nettselskaper.

Vi utfører også elektroinstallasjon i nye tunneler, rehabilitering av eksisterende tunneler med alle tilhørende fagfelt, elektrifisering av kaier, ladestasjoner for skip og andre elektroinstallasjoner og arbeider på det norske veg og jernbanenettet. Selskapet har prosjekter i hele Norge.

Selskapet ble stiftet i 1995 av 7 grundere som utgjorde selskapets arbeidsstokk. I 2007 ble selskapet solgt til det svenske selskapet Elektrosandberg AB. I de påfølgende 10 årene var selskapet en del av det svenske konsernet med skiftende navn og eiere. En periode var vi eid av tyske E.ON og fra 2011 het selskapet One Nordic Kraftmontasje AS.

Vinteren 2018 kom imidlertid selskapet tilbake på norske hender ved at 53 av selskapets ansatte sammen med andre solide lokaleentreprenører og investorer kjøpte aksjene. Selskapet ble igjen selvstendig under navnet Kraftmontasje AS.

Kraftmontasje AS har i dag ca. 85 ansatte, fordelt på ingeniører, teknikere, montører og stab. Alle med høy kompetanse innenfor våre arbeidsfelt.