Om Kraftmontasje

Presisjon, kompetanse og effektivitet. Vi får jobben gjort. Perfekt. Uansett forhold.

Infrastruktur angår oss alle. Og den blir mer og mer teknologisk.

Kraftmontasje AS har teknologien. Og vi har menneskene. Sammen gjør dette oss til en markedsledende leverandør innen elektrifisering, installasjoner og energinett.

Med bred kompetanse, presisjon og kostnadseffektive løsninger, skal Kraftmontasje AS være den foretrukne entreprenør innen tunnelinstallasjoner og energinett i Norge.

Kraftmontasje AS er økonomisk solid, opererer med riktig risiko, og innenfor sunne etiske og miljømessige grenser.

Selskapet utfører store og små prosjekter innenfor kritisk samferdsel og energioverføring. I våre tekniske prosjekter utfører vi også store deler av mer tradisjonelle anleggsaktiviter som grunnarbeider, betong, sprenging med mer.

Våre oppdrag inkluderer vedlikehold av kraftlinjer i alle størrelser, kabelanlegg, meteorologiske målestasjoner, trafo- og nettstasjoner og koblingsanlegg for nettselskaper.

Vi utfører også elektroinstallasjon i nye tunneler, rehabilitering av eksisterende tunneler med alle tilhørende fagfelt, elektrifisering av kaier, ladestasjoner for skip og andre elektroinstallasjoner og arbeider på det norske veg og jernbanenettet. Selskapet har prosjekter i hele Norge.

Selskapet ble stiftet i 1995 av sju gründere som utgjorde selskapets arbeidsstokk. I 2007 ble selskapet solgt til det svenske selskapet Elektrosandberg AB. I de påfølgende 10 årene var selskapet en del av det svenske konsernet med skiftende navn og eiere. En periode var vi eid av tyske E.ON og fra 2011 het selskapet One Nordic Kraftmontasje AS.

Vinteren 2018 kom imidlertid selskapet tilbake på norske hender, da 53 av selskapets ansatte sammen med andre solide lokale entreprenører og investorer kjøpte aksjene. Selskapet ble igjen selvstendig under navnet Kraftmontasje AS.

Kraftmontasje AS har i dag ca. 85 ansatte, fordelt på ingeniører, teknikere, montører og stab. Alle med høy kompetanse innenfor våre arbeidsfelt. Hovedkontoret vårt er på Vestnes i Romsdal.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015