Om Kraftmontasje

Kraftmontasje AS er en energientreprenørbedrift beliggende
på Vestnes i Romsdal. Vi tilbyr både bygging, vedlikehold og rehabilitering av
store og små anlegg i infrastruktur på veg, bane og i elektrisitetsnett. Våre tjenester
omfatter vedlikehold av kraftlinjer i alle størrelser, kabelanlegg, meteorologiske
målestasjoner, trafo- og nettstasjoner, koblingsanlegg mm. for nettselskaper.
Vi utfører også elektroinstallasjon i nye tunneler, rehabilitering av
eksisterende tunneler og andre elektroinstallasjoner og arbeider på det norske
veg og jernbanenettet. Selskapet har prosjekter i hele Norge.

Selskapet ble stiftet i 1995 av 7 grundere som utgjorde
selskapets arbeidsstokk. I 2007 ble selskapet solgt til det svenske selskapet
Elektrosandberg AB. I de påfølgende 10 årene var selskapet en del av det
svenske konsernet med skiftende navn og eiere. En periode var vi eid av tyske
E.ON og fra 2011 het selskapet One Nordic Kraftmontasje AS. Vinteren 2018 kom
imidlertid selskapet tilbake på norske hender ved at 53 av selskapets ansatte
sammen med andre lokale entreprenører og investorer kjøpte aksjene. Selskapet
ble igjen selvstendig under navnet Kraftmontasje AS. Kraftmontasje AS har i dag
ca. 75 ansatte, fordelt på ingeniører, teknikere, montører og stab. Alle med høy
kompetanse innenfor våre arbeidsfelt.