Referanseprosjekt: Kraftlinje

Haugaland Kraft Nett AS

Kontraktsverdi ca. 117 MNOK

Prosjektet er av de aller mest krevende linjene vi har levert. Første spenn gikk ca. 800 høydemeter opp. Deretter gikk linjen i særdeles krevende, rasutsatt høyfjellsterreng over 1000 moh. Oppdraget utførtes hovedsakelig i løpet av 2 hektiske sesonger, og vi leverte til rett tid – og med høy kvalitet. Total lengde på prosjektet var ca 22 km. bestående av både tre og stålmaster. Dette er et prosjekt vi er særlig stolte over å ha utført.

Lofotkraft AS 2 stk.

Kontraktsverdi: 200 og 225 MNOK prosjektene ble utført hhv. I 2013-2016 og 2018-2021. 

Dette er av de største ombyggingsprosjektene vi har gjennomført. I svært variert terreng, med kryssing av fjorder, verneverdige områder, rasfarlige områder og lange distanser fikk vi utfordringer på rekke og rad. Det liker vi. Prosjektet innebar ombygging av 2 stk 132 kV prosjekter på til sammen 130 km. Vi satte opp nybygg og rev gamle installasjoner. Det ble montert tung ledning (FeAI 240) med tremaster, kabelstativer og endeavslutninger. Og deler av anlegget ble utført som jordkabel i tettbebyggelse og ved kryssing av flyplass. Vi gjennomførte idriftsettelse av hele anlegget – uført i ulike seksjoner. Dette prosjektet ble gjennomført på en effektiv og sikker måte, takket være dyktige ledere, montører, underentreprenører, leverandører og kunde. 

BKK Nett avd Sunnfjord

Kontraktsverdi 101 MNOK 

Dette prosjekter er en 28 km. lang 132 kV linje som bygges med kompositt- og stålmaster. Linjen har tunge faser (Curlew 329) og bygges i varierende terreng med både jord, og fjellfundamentering. Fundamentert både i groper og på betongfundament. Linjen går fra Hålandsfossen trafo, til Lutelandet vindpark. Kontrakten ble inngått i desember 2019 og ferdigstilles i august 2021. Linjen er prosjektert av Jøsok Prosjekt AS. Prosjektet gjennomføres i alle årstider. 

Statnett SF Utskifting av avstandsholdere på 420 kV i Svartisen og Rana

I prosjektet ble de skiftet ut flere tusen avstandsholdere på et stort antall lange og bratte spenn på duplexlinjene. Alt arbeid ble utført i løpet av noen hektiske uker med utkoblinger. Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med vårt søsterselskap Powerline d.o.o.

Agder Energi / Infratek

I dette prosjektet utførte vi komplett bygging av en ny 132 kV komposittstålrør og tremastledning mellom Dyngjafoss og Høgefoss trafostasjon. Prosjektet var en totalentreprise mellom Agder Energi og Infratek Norge. Kraftmontasje fungerte med all anleggsledelse, montører og deltagelse mot byggherre. Linjen gikk i krevende terreng og i konflikt med eksisterende linje. Total lengde ca 8 km. Kontrakten ble gjennomført i perioden juli 2018 til september 2019 

Statnett 2016–2017

Utskifting av toppliner og flymarkører på i alt 17 ulike 420 kV langspenn i Midt- og Nord-Norge. Utført i utkoblingsvinduer på ca. 60 dg. totalt. Det meste av arbeidet ble utført i til dels svært utilgjengelige fjellområder, med svært krevende værforhold.

Stranda Energi 2015–2016

Bygging av tre 22 kV linjer BLL 99 med OPGW og demontering av eksisterende linjer i Geiranger og Sunnylven i Stranda kommune. Dette arbeidet var utført i vanskelig terreng. Totalt var linjearbeidet på ca. 9 km. En av linjene på rundt 3 km ble bygd med komposittstolper fra Jerol.

Lofotkraft AS 2013 – 2016

Et stort ombyggingsprosjekt av 132 kV nett fra Kanstadbotn til Kvitfossen i Lofoten på ca 65 kilometer. Prosjektet innebar både nybygg og riving av gamle installasjoner. Det ble montert tung ledning (FeAl 240) med tremaster i mye krevende terreng, med blant annet to fjordspenn. Innføring mot stasjon med jordkabel ca. 1 km. Prosjektet inkluderte montering av kabelstativer, endeavslutninger og idriftsettelse av hele anlegget. Dette ble utført i seksjoner ut og inn av eksisterende trase.

Lofotkraft AS 2018 – 2022

Ombygging av 132 kV nett fra Kvitfossen til Solbjørn i Lofoten med lengde på ca 58 km. Vi legger ledning i svært krevende terreng, samt jordkabel i tett bebyggelse. Det blir brukt både tre og stålmaster. Ombyggings-prosjektet innebærer både ny utbygging av ny trase og utbedring av eksisterende trase.

Statnett 2016 – 2017

Utskifting av toppliner og flymarkører på i alt 17 ulike 420 kV langspenn i Midt- og Nord-Norge. Utført i utkoblingsvinduer på ca. 60 dg. totalt. Det meste av arbeidet ble utført i til dels svært utilgjengelige fjellområder, med svært krevende værforhold.

Stranda Energi 2015 – 2016

Bygging av tre 22 kV linjer BLL 99 med OPGW og demontering av eksisterende linjer i Geiranger og Sunnylven i Stranda kommune. Dette arbeidet var utført i vanskelig terreng. Totalt var linjearbeidet på ca. 9 km. En av linjene på rundt 3 km ble bygd med komposittstolper fra Jerol.