Referanseprosjekt: Kraftlinje

Lofotkraft AS 2013 – 2016

Et stort ombyggingsprosjekt av 132 kV nett fra Kanstadbotn til Kvitfossen i Lofoten på ca 65 kilometer. Prosjektet innebar både nybygg og riving av gamle installasjoner. Det ble montert tung ledning (FeAl 240) med tremaster i mye krevende terreng, med blant annet to fjordspenn. Innføring mot stasjon med jordkabel ca. 1 km. Prosjektet inkluderte montering av kabelstativer, endeavslutninger og idriftsettelse av hele anlegget. Dette ble utført i seksjoner ut og inn av eksisterende trase.

Lofotkraft AS 2018 – 2022

Ombygging av 132 kV nett fra Kvitfossen til Solbjørn i Lofoten med lengde på ca 58 km. Vi legger ledning i svært krevende terreng, samt jordkabel i tett bebyggelse. Det blir brukt både tre og stålmaster. Ombyggings-prosjektet innebærer både ny utbygging av ny trase og utbedring av eksisterende trase.

Statnett 2016 – 2017

Utskifting av toppliner og flymarkører på i alt 17 ulike 420 kV langspenn i Midt- og Nord-Norge. Utført i utkoblingsvinduer på ca. 60 dg. totalt. Det meste av arbeidet ble utført i til dels svært utilgjengelige fjellområder, med svært krevende værforhold.

Stranda Energi 2015 – 2016

Bygging av tre 22 kV linjer BLL 99 med OPGW og demontering av eksisterende linjer i Geiranger og Sunnylven i Stranda kommune. Dette arbeidet var utført i vanskelig terreng. Totalt var linjearbeidet på ca. 9 km. En av linjene på rundt 3 km ble bygd med komposittstolper fra Jerol.