Annet konstruksjonsarbeid

Frittstående master

Kraftmontasje AS har lang erfaring med prosjektering og bygging av frittstående master, som antennemaster og vindmålemaster.

Arbeidet vi utfører inkluderer både betongfundament og selve mastekonstruksjonen, om det er selvbærende eller bardunerte master. Lang erfaring og solid kompetanse gjør at vi tar på oss utfordringene med å støpe fundament og reise master der terrenget tilsynelatende gjør jobben umulig.

Industrielle installasjoner

Kraftmontasje AS har spesialkompetanse på å utføre jobber der forholdene skaper store utfordringer.

Uttrykket ”grove” eller “tunge jobber” blir ofte brukt, og kjennetegnes av krevende arbeidsforhold i lite tilgjengelige områder. lnstallasjon av lys, overvåkning og vifter i tunneler, el-føringsveier i skip, arbeid i høyden eller gjennom terreng er oppdrag som vi gjennomfører med stor presisjon og effektivitet. Dette garanteres gjennom stor montasjekunnskap i kombinasjon med høy HMS og el-kompetanse. Vi er autorisert i installasjonsgruppe L, H og tele.

Lysanlegg

Kraftmontasje AS står for prosjektering og dimensjonering av komplette lysanlegg til montering av veglys – fra gangveger til riksveger.

Vi tar ut traseer, dimensjonerer, beregner og bygger. Vi leverer også komplette løsninger til flomlysanlegg for industri, til idrett/fritid (som stadion-løsninger og lysløyper) og plassbelysning som hele tiden sørger for optimale lysforhold. For alle anlegg kan vi legge til rette for løsninger som er basert på luftkabel og/eller jordkabel. Vi er autorisert i installatørgruppe L, og har sertifiserte montører.