Annet konstruksjonsarbeid

Kraftmontasje AS har lang erfaring med prosjektering og bygging av frittstående master som antennernaster og vindmålemaster.

Arbeidet vi utfører innebærer både betongfundament og selve mastekonstruksjonen, og vi reiser både selvbaerende og bardunerte master. Lang erfaring og solid kompetanse gjør at vi tar på oss utfordringene med å støpe fundament og reise master der terrenget tilsynelatende gjør jobben umulig.

Kraftmontasje AS har spesialkompetanse på utføring av jobber der forholdene skaper store utfordringer.

Definisjonen ”grove jobber” blir ofte brukt, og kjennetegnes av vanskelige arbeidsforhold gjennom vanskelig tilgjengelighet. lnstallasjon av lys, overvåkning og vifter i tunneler, el-føringsveier i skip, arbeid i høyden eller gjennom terreng er typer oppdrag som vi gjennomfører med stor presisjon og effektivitet. Dette garanteres gjennom montasjekunnskap, kombinert med el-kompetanse. Vi er autorisert i installasjonsgruppe L, H og tele.

Kraftmontasje AS står for prosjektering og dimensjonering av komplette lysanlegg til veglys-alt fra gangveger til riksveger.

Vi tar ut trasseer, dimensjonerer, beregner og bygger. Vi er autorisert i henhold til installatørgruppe L, og har sertifiserte montører. Vi leverer også komplette løsninger til flomlysanlegg for industri, til idrett/fritid (som stadion-løsninger og lysløyper) og plass-belysning som hele tiden sørger for optimale lysforhold. For alle anlegg kan vi legge til rette for løsninger som er basert på luft-kabel og/eller jordkabel.