132kV Ølen- Våg- Bratthammar

28
Mar
2023

Kraftmontasje har signert kontrakt med Fagne AS om bygging av en ny 36 km lang 132 kV kraftlinje i Vindafjord og Tysvær!

Linjen skal styrke forsyningssikkerheten til Haugalandet, og erstatter to eksisterende 66kV linjer fra 50-tallet som er teknisk utdaterte. I det vesentlige vil linjen gå i eksisterende trasé, en trasé som byr på til dels krevende terreng, utfordrende adkomst og en rekke hensyn til jordbruk, friluftsliv, fornminne, artsmangfold og dyre/fugleliv. I tillegg er det over 300 grunneiere som er berørt, de fleste av de bønder, som krever tett koordinering når aktiviteten går inn i områder med beitende buskap. Dette har vi i Kraftmontasje gode erfaringer med - vi finner alltid en løsning.

Arbeidet er godt i gang og vil pågå frem til 2027. Det er satt av romslig med tid til rivingen og byggingen, nettopp fordi det er mange hensyn som må tas, som krever god planlegging og koordinering.

Første byggetrinn er Ølen - Vatnedalen, og kontrakten inneholder ytterligere opsjoner på strekningene Vatnedalen - Våg og Våg - Bratthammar. Total verdi på kontrakten med opsjoner er 327 MNOK (eks. mva). Dette er en viktig kontrakt for Kraftmontasje.

Vi er svært tilfredse med igjen å bli valgt av Fagne AS til et nytt og krevende prosjekt. Prosjektet føyer seg fint inn i Kraftmontasje sin øvrige prosjektportefølje, og er et viktig bidrag til videre utvikling og forutsigbarhet for sysselsetting igjennom byggeperioden. Kontrakten er en bekreftelse på at vi treffer på vår målsetning om å være av landets fremste miljøer og foretrukne entreprenører på bygging av de større og krevende linjene, på de høyere spenningsnivåene.

Kraftmontasje vil være en sentral bidragsyter til utbyggingen av det norske kraftnettet i årene som kommer!

Oddgeir Stokke er prosjektleder på dette prosjektet, for kontaktinfo se: Kontakt oss - Kraftmontasje

132kV Ølen- Våg- Bratthammar

Flere nyheter