Nye kontrakter til ONE Nordic Kraftmontasje AS

7
Mar
2017

Statnett SF har tildelt ONE Nordic Kraftmontasje et krevende fjellprosjekt i Førre i Rogaland for å montere 66 kV langspenn og noe manuell stolpereis. I Vest-/Midt-Norge har Statnett SF dessuten tildelt ONE Nordic Kraftmontasje til å skifte topplinje på eksisterende luftspenn og for å montere flymarkører som kan være til hinder for luftfarten. Dette er som regel lange spenn over dalfører eller lange spenn over fjorder eller vann.

Lyse Produksjon AS har tildelt ONE Nordic Kraftmontasje ombygging av 8,5 kV linje i Lysebotn i Rogaland fylke. Prosjektet går ut på å bygge en ca. 7 km ny linje med totalt 125 trestolper og 1 km med kabelgrøft. Dette er en linje som er på fjellet der det normalt er mye snø om vinteren - dette er et krevende fjellprosjekt med andre ord.

Nye kontrakter til ONE Nordic Kraftmontasje AS

Flere nyheter