Oppgradering Bjorøytunnelen for Vestland Fylkeskommune

15
Jul
2021

Kraftmontasje har i dag inngått kontrakt med Vestland Fylkeskommune om kontrakt på oppgradering av Bjorøytunnelen. Kontrakten gjelder full teknisk oppgradering og noe anleggsarbeid ien ca 2 km. lang undersjøisk tunnel like ved Bergen. Kontrakten har en verdi på ca 43 MNOK eks. mva.

Kraftmontasje er svært fornøyd med tilliten som byggherren gir oss ved tildelingen av denne kontrakten. Kraftmontasje har i flere år vært en av de toneangivende entreprenørene på rehabilitering og nyinstallasjon av tekniske anlegg i vegtunneler over hele Norge.

Kraftmontasje gjør for tiden også alle tekniske installasjoner i 3 undersjøiske og 1 oversjøisk tunnel på Nordøyvegen. Og vi er i sluttfasen på en ny installasjon i Ljotelitunnelen like ved Årdal. Etter mange slike prosjekter med en dyktig stab, har vi i Kraftmontasje opparbeidet oss en betydelig kompetanse på nyinstallasjon og rehabilitering i både undersjøiske- og andre tunneler. Det å få være med å utvikle kritisk infrastruktur skaper innholdsrike arbeidsdager. Vårt absolutte mål er at både byggherre og brukere av infrastrukturen skal oppleve at disse delene av det Norske vegnettet er trygge og sikre vegstrekninger.

For mer opplysninger ber vi om at dere kontakter undertegnede på telefon 911 20 950 eller epost; oddgeir.anundsen@kraftmontasje.no

KRAFTMONTASJE AS

Oddgeir Anundsen

Daglig leder

Oppgradering Bjorøytunnelen for Vestland Fylkeskommune

Flere nyheter