Bygging av 132kV kraftledning for Sunnfjord Energi AS

18
Dec
2019

Kraftmontasje AS har tegnet kontrakt med Sunnfjord Energi AS om bygging av en ny 132 kV kraftledning fra Hålandsfoss til Lutelandet Energipark i Fjaler kommune. Linjen bygges i forbindelse med en nyetablert vindmøllepark på Lutelandet. Kontrakten er på litt over 100 millioner. Linjen er ca 28 km.lang og skal bygges i perioden januar 2020 til 30 september 2021. Kraftledningsstolpene er i stål og kompositt på denne ledningen. Arbeidene gjøres i samarbeid med Hallingmast AS. Dette er den første skikkelig store kraftledningen som Kraftmontasje skal bygge med komposittmateriale. Dette er en mastetype det blir stadig mer av, og prosjektet vil gi selskapet ytterligere og styrket erfaring med bygging i dette materialet.

Som alle større kraftledninger på Vestlandet går også denne i til dels uveisomt terreng. Men dette er utfordringer selskapet har langerfaring med å takle.

Bygging av 132kV kraftledning for Sunnfjord Energi AS

Flere nyheter