Utskifting stålmastledning Kvandal - Kanstadbotn

29
Sep
2021

28.09.2021 signerte Kraftmontasje AS sin hittil største kontrakt. Kontrakten gjelder utskifting av en 74 km lang stålmastledning mellom Kvandal og Kanstadbotn langs grensen mellom Nordland og Troms og Finnmark.

Kontrakten inngås med Statnett og ledningen er en del av det Norske sentralnettet og en av hovedforsyningene til Lofoten, Vesterålen og Hålogaland. Kontraktsverdien er på ca. 420 MNOK, og er den største enkeltkontrakten Kraftmontasje har inngått.

Kraftmontasje var eneste Norske tilbyder i anbudskonkurransen.

Prosjektet består av nybygging av over 250 nye master i stål og kompositt. Dette inkluderer også nye fundamenter, samt komplett strekk av faseledninger og fiberforbindelse. Videre skal tilsvarende gammel linje rives. Prosjektet innbefatter også nybygging og riving av 8 mastepunkt på parallell naboledning. Arbeidene skal pågå til høsten 2024.

Kraftledningen går i et variert terreng og mye av arbeidene kan bare gjennomføres i sommerhalvåret for å opprettholde forsyningssikkerheten i området. Kraftmontasje har de seneste årene hatt flere store prosjekter for Lofotkraft og andre regionalnettseiere i området.

Kraftmontasje og Statnett ser frem til samarbeidet, og begge partene gleder seg til å komme i gang

For mer opplysninger ber vi om at dere kontakter undertegnede på telefon 911 20 950 eller epost; oddgeir.anundsen@kraftmontasje.no

KRAFTMONTASJE AS

Oddgeir Anundsen

Daglig leder

Utskifting stålmastledning Kvandal - Kanstadbotn

Flere nyheter