Rehabilitering Fv. 714 Frøyatunnelen

27
Mar
2023

Kraftmontasje signerte 17.mars kontrakt med Trøndelag Fylkeskommune om rehabilitering av Fv. 714 Frøyatunnelen.

Frøyatunnelen er en 5305 meter lang undersjøisk tunnel som knytter Frøya og Hitra sammen. Tunnelen ble bygget i 2000, og er en viktig del av "laksevegen" fra Frøya til Orkanger og dermed viktig for næringslivet i regionen.

Arbeidet starter rett over påske og skal pågå til senhøsten 2024.

Kontrakten har en verdi på 494 MNOK og er den hittil største enkeltkontrakten i Kraftmontasje sin historie!

Vi takker byggherre Trøndelag Fylkeskommune for tilliten, og ser frem til godt samarbeid.

Øystein Gagnat er prosjektleder på prosjektet, for kontaktinfo se: Kontakt oss - Kraftmontasje

Rehabilitering Fv. 714 Frøyatunnelen

Flere nyheter