Oppgradering av E39 Hordviktunnelen

6
Mar
2015

Det aller meste av elektriske og andre tekniske installasjoner skal skiftes ut. Disse kontraktene inneholder derimot en stadig større andel av underentreprenørarbeid i form av sprenging, graving, sikring, betongarbeid mm.

Dette er en form for totalentrepriser som selskapet har god erfaring med fra mange år med bygging av kraftlinjer.  Derfor er det en type anlegg som passer selskapet svært godt. 

Vi er svært fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget.  Særlig siden vi i utgangspunktet ikke hadde den laveste pris ved anbudsåpning.  Dette viser at vårt selskap har de nødvendige godkjenninger og kvalitet som Statens Vegvesen etterspør.

Oppgradering av E39 Hordviktunnelen

Flere nyheter